fbpx

osaka skyline

Pametne zgrade predstavljaju posebne tipove objekata u kojima su primenjeni savremeni automatizovani i integrisani sistemi koji imaju automatsku kontrolu rada zgrade, uključujući grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, osvetljenje, bezbednost i druge sisteme. Pametna zgrada koristi senzore, pogone i mikročipove kako bi prikupljala podatke i upravljala njima prema funkcijama i uslugama preduzeća. Ova infrastruktura pomaže vlasnicima, operaterima i zaposlenima u objekatu u poboljšanju pouzdanosti i performansi imovine, što smanjuje potrošnju energije i optimizuje upotrebu prostora.

Posebna pažnja je posvećena smanjenju potrošnje električne energije, većem stepenu sigurnosti objekta, ugradnji energetski efikasnih sistema, komfornim i jednostavnim rešenjima za korišćenje. U izgradnji se takođe posebno vodi računa o kvalitetno projektovanim i ugrađenim materijalima, termoizolaciji objekta koji su osnova racionalnog korišćenja sistema hlađenja i grejanja.

 • 42% svetske energije troši se u zgradama
 • 50% energije potrošeno u zgradama protraćeno je zbog neefikasnih sistema upravljanja zgradama
 • U razvijenim društvima, očekuje se da je najmanje polovina zgrada koje će se koristiti 2050. godine već izgrađena
 • Svega 25% troškova gradnje povezuje se sa kapitalnim izdacima, dok se preostalih 75% troškova koristi za upravljanje zgradama tokom njihovog životnog ciklusa
 • Svega 20% upravnika objekata koristi 80% raspoloživih kapaciteta u svojim sistemima za ušravljanje zgradama
 • 30% energije koja se koristi u zgradama bude protraćeno

Poslovni objekti, hoteli, bolnice, tržni i sportski centri, škole, ili objekti za stanovanje, svi imaju potrebu za uštedama i većim komforom. Sve veća cena energenata opravdava investiciju koja se može isplatiti u veoma kratkom vremenskom periodu, a na podizanje ekološke svesti se najbolje utiče kroz smanjenje računa za električnu energiju i druge energente.

Kako bi implementacija ovog sistema dostigla visok stepen automatizacije objekta, neophodan je pravovremeni i sistematičan pristup u projektovanju i integraciji koji podrazumeva:

 • analizi potreba klijenta,
 • projektovanju na osnovu tih potreba i specifičnosti objekta za koji se projektuje,
 • izvođenje u određenom vremenu i zahtevanom kvalitetu,
 • praćenje objekta nakon puštanja u rad i preventivno i reaktivno održavanje i
 • optimizacije rada u eksploataciji – koje vode ka energetskim uštedama.

 

sastanak

eu flag

Programi za istraživanje i razvoj, finansirani od strane Evropske Unije, imaju za cilj promovisanje i podršku istraživanja usmerenih ka različitim oblastima od interesa.
Prvi program (FP1) je pokrenut još 1984. godine, a među njima se nalazi i jedan od najvećih projekata za povećanje energetske efikasnosti nazvan Horizon, čiji je osnovni fokus na inovacijama, ubrzanom ekonomskom razvoju i kreiranju rešenja za krajnje korisnike (koji su često i državne agencije). Ukupan budžet svih dosadašnjih programa iznosi gotovo 200 milijardi eura, pri čemu je samo za poslednji (Horizon) program izdvojeno preko 80 milijardi €.

Počev od 2010. godine, ION Solutions učestvuje na ovim projektima kao ravnopravan partner sa mnogim poznatim kompanijama, institutima i univerzitetima iz mnogih evropskih zemalja.

 

Najvažniji dosad realizovani projekti:

Hospilot

hospilot

Projekat koji ima za cilj povećanje energetske efikasnosti u bolnicama, uvođenjem inteligenog upravljanja i nadzora. ION Solutions je u potpunosti kreirao softverski alat za pordšku u odlučivanju u bolničkim sistemima: dobijanje najboljih saveta za novogradnju i renoviranje bolnica.

 

TEDS4BEE

teds4bee

TEDS4BEE je projekat čija je osnovna ideja povećanje energetske efikasnosti u javnim zgradama, uz pomoć EMMOS (Energy Management and Monitoring Operational System) digitalnog sistema koji omogućava prikupljanje, skladištenje i analizu podataka o potrošnji, kao i različitih parametara koji uključuju temperaturu, vlažnost, NOx, CO2, nivo komfora, intenzitet svetlosti, itd.

 

 

fp7 logo

 ciphorizon 2020

 

energetska efikasnost

 

Šta je energetska efikasnost?

Pod energetskom efikasnošću se podrazumeva skup planiranih ili sprovedenih mera u cilju smanjenja potrošnje energije u određenom objektu ili oblasti, a samim tim i smanjenja troškova i redukcije emisije CO2 – što je danas jedan od najvažnijih ciljeva koje planeta ima pred sobom. Energetska efikasnost se može postići u svim stadijumima izgradnje, počev od građevinarstva (upotrebom kvalitetnijih materijala, bolje izolacije i sl.), preko instalirane opreme (štedljive sijalice, pumpe sa visokim koeficijentom korisnog dejstva itd.), do uvođenja automatske kontrole – što je osnovna oblast rada naše kompanije. Optimizacija upotrebe energije, odnosno smanjenje troškova rada, čini automatsku kontrolu veoma interesantnom za investitore, vlasnike zgrada / menadžere, kompanije za pružanje energetskih usluga i mnoge druge.

Opširnije...Energetska efikasnost