fbpx

energetska efikasnost

 

Šta je energetska efikasnost?

Pod energetskom efikasnošću se podrazumeva skup planiranih ili sprovedenih mera u cilju smanjenja potrošnje energije u određenom objektu ili oblasti, a samim tim i smanjenja troškova i redukcije emisije CO2 – što je danas jedan od najvažnijih ciljeva koje planeta ima pred sobom. Energetska efikasnost se može postići u svim stadijumima izgradnje, počev od građevinarstva (upotrebom kvalitetnijih materijala, bolje izolacije i sl.), preko instalirane opreme (štedljive sijalice, pumpe sa visokim koeficijentom korisnog dejstva itd.), do uvođenja automatske kontrole – što je osnovna oblast rada naše kompanije. Optimizacija upotrebe energije, odnosno smanjenje troškova rada, čini automatsku kontrolu veoma interesantnom za investitore, vlasnike zgrada / menadžere, kompanije za pružanje energetskih usluga i mnoge druge.

Kako se energetska efikasnost može unaprediti automatskim upravljanjem? Uvođenjem centralnog sistema za nadzor i upravljanje omogućava se precizna kontrola različitih elemenata (ventila, jačine osvetljenja, brzine ventilatora…) na osnovu trenutnih vrednosti parametara (temperature, prisustva u prostoriji, količine dnevnog svetla…), koju bi samo ručnom kontrolom bilo nemoguće postići. Neki od primera prednosti automatskog upravljanja su:

  • isključenje rasvete van radnog vremena: sva rasveta se isključuje tokom kasnih večernjih i noćnih sati, u prostorima gde je njen rad nepotreban,
  • isključenje grejanja / hlađenja: grejanje i hlađenje u kancelarijama i sličnim prostorima se automatski isključuje nakon završetka radnog vremena ili u slučaju da je prostorija određeno vreme prazna, čime se može uštedeti veoma veliki procenat energije,
  • priprema vode u zavisnosti od spoljne temperature: temperatura do koje se voda zagreva / hladi za potrebe objekta se menja u zavisnosti od spoljnih uslova, čime se sprečava nepotrebno rasipanje energije (naročito u prelaznom periodu godine),
  • regulacija ventila, žaluzina, ventilatora i sl.: u zavisnosti od spoljnih, unutrašnjih i zadatih parametara, preciznom regulacijom navedenih elemenata se tačno postiže zadata željena vrednost temperature i kvaliteta vazduha u objektu, bez efekata pregrevanja, loše ventilacije itd.

Primenom navedenih mera moguće je
smanjiti potrošnju energije u objektu za 10-30%

Stručnjaci kompanije ION Solutions uspešno su razvili, testirali i integrisali napredne upravljačke algoritme u nekoliko desetina objekata u kojima je realizovan centralni sistem za nadzor i upravljanje. Ti algoritmi se oslanjaju na poslednja dostignuća u oblasti veštačke – računarske inteligencije, i predstavljaju dodatno unapređenje u kontroli podsistema u cilju povećane uštede energije i optimizaciju upravljanja.