fbpx

osaka skyline

Pametne zgrade predstavljaju posebne tipove objekata u kojima su primenjeni savremeni automatizovani i integrisani sistemi koji imaju automatsku kontrolu rada zgrade, uključujući grejanje, ventilaciju, klimatizaciju, osvetljenje, bezbednost i druge sisteme. Pametna zgrada koristi senzore, pogone i mikročipove kako bi prikupljala podatke i upravljala njima prema funkcijama i uslugama preduzeća. Ova infrastruktura pomaže vlasnicima, operaterima i zaposlenima u objekatu u poboljšanju pouzdanosti i performansi imovine, što smanjuje potrošnju energije i optimizuje upotrebu prostora.

Posebna pažnja je posvećena smanjenju potrošnje električne energije, većem stepenu sigurnosti objekta, ugradnji energetski efikasnih sistema, komfornim i jednostavnim rešenjima za korišćenje. U izgradnji se takođe posebno vodi računa o kvalitetno projektovanim i ugrađenim materijalima, termoizolaciji objekta koji su osnova racionalnog korišćenja sistema hlađenja i grejanja.

 • 42% svetske energije troši se u zgradama
 • 50% energije potrošeno u zgradama protraćeno je zbog neefikasnih sistema upravljanja zgradama
 • U razvijenim društvima, očekuje se da je najmanje polovina zgrada koje će se koristiti 2050. godine već izgrađena
 • Svega 25% troškova gradnje povezuje se sa kapitalnim izdacima, dok se preostalih 75% troškova koristi za upravljanje zgradama tokom njihovog životnog ciklusa
 • Svega 20% upravnika objekata koristi 80% raspoloživih kapaciteta u svojim sistemima za ušravljanje zgradama
 • 30% energije koja se koristi u zgradama bude protraćeno

Poslovni objekti, hoteli, bolnice, tržni i sportski centri, škole, ili objekti za stanovanje, svi imaju potrebu za uštedama i većim komforom. Sve veća cena energenata opravdava investiciju koja se može isplatiti u veoma kratkom vremenskom periodu, a na podizanje ekološke svesti se najbolje utiče kroz smanjenje računa za električnu energiju i druge energente.

Kako bi implementacija ovog sistema dostigla visok stepen automatizacije objekta, neophodan je pravovremeni i sistematičan pristup u projektovanju i integraciji koji podrazumeva:

 • analizi potreba klijenta,
 • projektovanju na osnovu tih potreba i specifičnosti objekta za koji se projektuje,
 • izvođenje u određenom vremenu i zahtevanom kvalitetu,
 • praćenje objekta nakon puštanja u rad i preventivno i reaktivno održavanje i
 • optimizacije rada u eksploataciji – koje vode ka energetskim uštedama.

 

sastanak