fbpx

 

Kada je u pitanju korisnički interfejs, većina naših korisnika se, pored multifunkcionalnih panela, odluči za smartphone aplikaciju - Magiestu. Magiesta se, kao softver, kupuje. Jednom kada kupite ovaj softver i imate važeću licencu, imate mogućnost korišćenja aplikacije na više uređaja (smartphone, tablet, laptop, desk računar).

Za njenu popularnost su odgovorne dve jako bitne stavke - vrlo je jednostavna za korišćenje i nije potrebna nikakva obuka da bi ste shvatili kako se koristi. Svi korisnici smarthphone-a su se složili da su odmah uspeli da shvate kako se sama aplikacija koristi.

Magiesta je kreirana da bude jednostavan a moćan softver, namenjen kućnim računarima i mobilnim uređajima. Uspešno se koristi za centralnu kontrolu uređaja, te komunikaciju i sigurnost. Ova aplikacija je na našem tržištu dostupna kako za Android, tako i za iOS sisteme. Sve ovo znači da je Magiesta lako dostupna većini naših korisnika.

komp tablet mob

Zašto su se naši korisnici odlučili za Magiesta-u?

1. Mogućnost personalizacije

Magiesta je kreirana tako da se lako može podesiti tako da svaki korisnik ima samo one elemente Pametne kuće koji su mu potrebni. Ovo olakšava navigaciju i brzinu zadavanja komandi.
Takođe, moguće je odabrati samo one podsisteme koje želite da vaši ukućani koriste. To znači, na primer, da ćete moći na telefone vaše dece kreirati Magiestu tako da ima samo određeni stepen kontrole nad Pametnom kućom.

2. Kontrola sa bilo koje tačke planete

Dakle, nije potrebno sedeti u stanu, nije potrebno koristiti samo wifi mrežu. Gde god da se nalazite, moći ćete da zadate komandu nekom podsistemu putem aplikacije. Sve dok imate mrežno pokrivanje i internet, mogućnosti su neograničene!

3. Praćenje potrošnje

Preko aplikacije Magiesta, lako možete dobiti uvid u to koliko ste električne energije potrošili za sat vremena, ali takođe i na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou. Ovo će znatno olakšati praćenje potrošnje. Na primer, jednim klikom možemo da uporedimo potrošnju koja se desila u dva nezavisna meseca, tako da možemo praviti smislen plan korišćenja električne energije i uštede.

energy

4. Jednokratna kupovina i jednokratno plaćanje aplikacije za sve korisnike vašeg doma

Jedna licenca dozvoljava više korisnika, a to znači da cela porodica može da koristi aplikaciju sa istom licencom. Osim toga, nema potrebe da obezbedite novčana sredstva na mesečnom nivou za aplikaciju, jer se aplikacija plaća samo pri prvoj kupovini i instalaciji. Ova pogodnost i manjak brige o održavanju softvera zaista igra veliku ulogu na tržištu gde slične aplikacije koštaju mnogo više a ograničavaju vas na, recimo, samo jednu IP adresu.

Magiesta je proteklih godina održala svoj kvalitet i jednostavnan dizajn koji olakšava korisnicima svakodnevno korišćenje. Ne možemo da poreknemo da na našem tržištu danas možete pronaći zaista mnogo aplikacija koje mogu da rade preko wi-fi mreže sa određenim uređajima u vašem domu. No, treba biti zaista obazriv prilikom odabira sličnih aplikacija. Poznato je su pojedine aplikacije koristile mnogo više podataka sa smartphone-a korisnika nego što je, po zakonu, dozvoljeno. No, ostaje nam da se nadamo da će naši budući klijenti shvatiti odnos kvaliteta i poverenja koje Magiesta može da ponudi uz zaista simboličnu nadoknadu za kupovinu iste.