fbpx

 

 

 

VIP Mobile Data Centar je treći mobilni operater sa najbržom mobilnom mrežom u Srbiji. Za potrebe praćenja alarma sa uređaja u dva data centra u Beogradu i Kragujevcu implementiran je SCADA sistem koji je uvezan sa postojećim BMS sistemima u oba grada.

Zadatak novog SCADA sistema bio je da se važni statusi sa uređaja iz oba data centra, objedine u jedan prikaz i to na takav način da se podacima može pristupiti i bez fizičkog prisustva na objektu.
Na Schneider Electric-ovom Enterprise Serveru implementirana je nova SCADA, a putem Modbus komunikacije omogućeno je očitavanje statusa sa uređaja u oba data centra.

Enterprise Server-u se pristupa putem web-a, iz lokalne mreže, tako da svi korisnici koji imaju omogućen VPN pristup mreži, mogu sa bilo koje lokacije da pristupe serveru i prate statuse sa uređaja na SCADI, bilo sa računara ili sa mobilnog telefona, a jedino što im je za to potrebno jeste web browser.