fbpx

 

 

 

U prostorijama savremene poslovne zgrade smeštene su firme: Intec, specijalistička radioloska ordinacija SONS, server sala za izdavanje i dve privatne stambene jedinice. Opremljena je sa 4 geotermalne toplotne pumpe švedskog proizvodača NIBE koje istovremeno greju objekat, sanitarnu toplu vodu, bazen na krovu i hlade server salu. lako spada u grupu manjih zgrada, po svojoj kompleksnosti ovaj sistem spada medu kompleksnije sa strane upravljanja.

Automatizacija objekta je izvršena primenom najnovijih StruxureWare - Schneider Electric kontrolera u kombinaciji sa TAC Xenta serijom kotrolera i DALI gateway-a. Pored DALI i LonWorks protokola, koristi se i ModBus protokol za komunikaciju sa toplotnim pumpama.

BMS upravlja svim sistemima u zgradi Sto obuhvata:

  • upravlijanje i sinhronizaciju rada toplotnih pumpi,
  • upravljanje cirkulacionim pumpama hladne i tople vode,
  • upravijanje bunarskom pumpom,
  • upravljanje HPAC i prolaznim ventilima,
  • grejanje sanitarne vode
  • grejanjem bazena,
  • Zoniranje i upravijanje fan coil-ovima u prostoru i server sali, . upravljanje DALI rasvetom.