fbpx

 

 

 

GTC House je šestospratna poslovna zgrada na Novom Beogradu sa podzemnom garažom bruto pvršine 13500m2.  Zgrada je operativna od 2004 godine a 2018 godine je izvršena zamena starog nefunkcionalnog BMS-a i sistema kontrole pristupa.

BMS upravlja sa dve klima komore za ventilaciju poslovnog prostora, lokalnom ventlacijom i ventilatorima odimljavanja, spoljnom i unutrašnjom rasvetom, toplotnom podstanicom sa 3 toplotne pumpe i grejanjem putem gradske toplane, fan coil-ima po segmentima i dva serverska čilera.

Pored BMS instaliran je centralni sistem kontrole pristupa na 15 vrata u prostorijama zakupaca, javnim prostorijama i rampi na ulasku u garažu.
Radovi su obuhvatili kompletnu demontažu starog BMS-a i kontrole pristupa i instalaciju novih sistema.

 

gtc house 1