fbpx

 

 

 
Kompanija ION Solutions je uspešno završila projekat sa kompleksom poslovnih zgrada GTC 41 u Beogradu koji se sastoji od 3 zgrade. U svakoj zgradi su integrisane dve klima komore, dve toplotne pumpe, toplotna podstanica i upravljanje rasvetom u prostoru.

Određen je nadzor nad UPS, dizel agregatima, trafo stanicom, sistemom za odimljavanje i ventilaciju, sprinkler sistemom i PP centralom.

 

gtc 41 2