fbpx

 

 

 

Objekat veličine 64.000 metara kvadratnih je premium kancelarijski prostor namenjen za izdavanje. U ovom objektu je realizovana vertikalna integracija, svih podsistema (čiler, dizel agregat, liftovi, kontrola pristupa, protivpožarna centrala, itd.), kao i kompletno rešenje za upravljanje kompletnim objektom (integrated facility management solution TotalObserver) kako sa aspekta održavanja,tako i sa fi nansijskog aspekta.

 

airport city4

airport city3

airport city2