fbpx

 

 

 

Rekonstrukcijom stadiona Karadorđe je urađena modernizacija osvetljenja gradskog stadiona. Dodata su 4 stuba, visoka 45 metara, a na svakom stubu je montirano 72 reflektora. Pored reflektora na stubovima, montirano je i 28 reflektora na nadstregnici iznad tribina. Ukupno, na stadionu je montirano 316 reflektora snage 2KW koji su projektovani u skladu sa zahtevima UEFA za fudbal i IAAF-a za atletiku. BMS sistem obuhvata nadzor i upravljanje reflektorima. Prate se svi ključni parametri za rad reflektora (položaji prekidača, osigurača i kontaktora, temperatura i vlaga u reflektorskim stubovima, upravljanje ventilacijom itd.). Definisani su razliciti režimi rada reflektora za fudbalski i atletski trening, odnosno utakmice sa i bez TV prenosa kao i hot-restrike rezim u slučaju nestanka mrežnog napajanja i prelaska na agregatsko napajanje.