fbpx

 

 

 

Jedna od najvećih pijaca na teritoriji Srbije koja se prostire na 12.689 kvadrata i zauzima 4 novoa i kao takva predstavlja novi koncept izgleda gradskih pijaca. Sastoji se iz dva nivoa koja su pod zemljom i suterenom u kome je smeštena mlečna hala, menjačnica, zanatski deo, magacinski deo sa hladnjačama. Pijačni plato smešten je u nivou prizemlja, a umesto klasičnih tezgi na njemu se nalaze modularni boksevi i moderne tezge. Kako bi kvalitet vazduha bio čistiji, implementiran je softver EcoStruxture koji upravlja sa 4 klima komore koje se odnose na pijačni plato, mesni deo i za lokalne prostorije za zaposlene, toplotnim pumpama, cirkulacionim pumpama i sa unutrašnjom i spoljnom rasvetom. U sklopu BMS-a su obuhvaćeni svi statusi osigurača po ormanima, ventilacija garaže i praćenje sprinkler sistema.