fbpx

 

 

 

Nemačka firma Mühlbauer je svetski lider za sigurnosna tehnološka rešenja u sferi elektronske identifikacije - mašina za izradu elektronskih dokumenata, elektronskih pasoša, biometrijskih licnih karti i svih proizvoda koji spadaju u oblast elektronske uprave. U zgradi tehnološkog centra Mühlbauer uraden je sistem koji upravljanja sa cetiri klima komore koje greju odnosno hlade proizvodnu halu i održavaju konstantan nivo vlage.

Pored ovoga BMS upravlja klimatizacijom i ventilacijom server sala kao i dovodenjem svežeg vazduha u kancelarijski prostor na osnovu nivoa ugljen-dioksida.