fbpx

 

 

 

Hutchinson je francuska fabrika koja se bavi proizvodnjom gumenih creva niskog pritiska locirana u Rumi. Na osnovu njihovih zahteva realizovan je centralni sistem za nadzor i upravljanje ventilacijom 4 autoklave, 2 klima komore za proizvodne hale, toplotna podstanica i izvršena je priprema tople vode za proizvodni pogon. Takođe je integrisan sistem za praćenje potrošnje električne energije kao i nadzor nad elektro ormanima.