fbpx

 

 

 

U Hutchinson Fuel, koji se nalazi u Rumi i zauzima povrsinu od 5000 kvadratnih metara, integrisan je BMS koji upravlja sa klimatizacijom cele hale, 2 klima komore, ventilaciiom masinskih prostorija i podstanicom Sto podrazumeva upravljanje sanitarnom toplom vodom, hladnjacima od klima komora i celokupnim grejanjem objekta.