fbpx

 

 

 

Na Malti je izvršeno reprojektovanje, integracija i puštanje integrisanog sistema za nadzor i upravljanje koji obuhvata sve filijale i direkciju HSBC banke na Malti. Projekat je realizovan u
saradnji sa lokalnom partnerskom firmom Mekanika Ltd.